Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:1000 ha Mật độ xây dựng:28,6%
Số căn hộ:16000 Ngày hoàn thành:2023
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:1000 ha
Mật độ xây dựng:28,6%
Số căn hộ:16000
Ngày hoàn thành:2023