Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:47ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:2146 Ngày hoàn thành:Quý 3/2026
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:47ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:2146
Ngày hoàn thành:Quý 3/2026