Chủ đầu tư: Hưng Vượng Developer
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:72 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:3979 Ngày hoàn thành:Quý 4/2023
Chủ đầu tư: Hưng Vượng Developer
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:72 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:3979
Ngày hoàn thành:Quý 4/2023