Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:20 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:523 Ngày hoàn thành:Năm 2023
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:20 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:523
Ngày hoàn thành:Năm 2023