Hiển thị tất cả 9 kết quả

Đang mở bán
Giá: 25 tỷ
 • Số căn hộ: 136
 • Mật độ xây dựng: 59,5%
Đường Lạc Long Quân, Phường Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.
Đang mở bán
Giá: 4,9 tỷ
 • Số căn hộ: 2146
 • Mật độ xây dựng:
Đường Lạc Long Quân, Phường Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.
Đang mở bán
Giá: 40tr/m2
 • Số căn hộ: 16000
 • Mật độ xây dựng: 28,6%
Đường Lạc Long Quân, Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Đang mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 499
 • Mật độ xây dựng: 45.1%
Đường Lạc Long Quân, Phường Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.
Đang mở bán
Giá: 7,5 tỷ
 • Số căn hộ: 523
 • Mật độ xây dựng:
Đường Lạc Long Quân, Phường Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.
Đang mở bán
Giá: 15,3 Tỷ
 • Số căn hộ: 124
 • Mật độ xây dựng:
Đường Lạc Long Quân, Phường Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.
Đang mở bán
Giá: 6,5 tỷ
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đường Lạc Long Quân, Phường Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.
Đang mở bán
Giá: 23 tỷ
 • Số căn hộ: 504
 • Mật độ xây dựng: 23,2%
Đường Lạc Long Quân, Phường Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.
đang mở bán
Giá: 17 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: <50 %
Đường Lạc Long Quân, Phường Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.