Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:117.4 ha Mật độ xây dựng:30,5%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý 4/2025
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:117.4 ha
Mật độ xây dựng:30,5%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý 4/2025