Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:109 ha Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:2000 Ngày hoàn thành:Tháng 7/2021
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:109 ha
Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:2000
Ngày hoàn thành:Tháng 7/2021