Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:6,9 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:124 Ngày hoàn thành:Tháng 12/2022
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:6,9 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:124
Ngày hoàn thành:Tháng 12/2022