Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:10.49 ha Mật độ xây dựng:<50 %
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Tháng 6/2023
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:10.49 ha
Mật độ xây dựng:<50 %
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Tháng 6/2023