Công ty cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland Công ty cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:52.22ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:150 Ngày hoàn thành:Năm 2024
Công ty cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland Công ty cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:52.22ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:150
Ngày hoàn thành:Năm 2024