Xuân Mai Sài Gòn Xuân Mai Sài Gòn
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đã bàn giao nhà
Số Block:7 Số tầng:36
Quy mô:50.0790 m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:4000 Ngày hoàn thành:Tháng 3/2021
Xuân Mai Sài Gòn Xuân Mai Sài Gòn
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đã bàn giao nhà
Số Block:7
Số tầng:36
Quy mô:50.0790 m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:4000
Ngày hoàn thành:Tháng 3/2021