Tập đoàn CapitaLand Tập đoàn CapitaLand
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:23
Quy mô:1.45ha Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:870 Ngày hoàn thành:Quý 2/2024
Tập đoàn CapitaLand Tập đoàn CapitaLand
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:23
Quy mô:1.45ha
Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:870
Ngày hoàn thành:Quý 2/2024