Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ Thành phố Thủ Đức Trạng thái:
Số Block:5 Số tầng:22
Quy mô:33.672m2 Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:2.422 Ngày hoàn thành:Quý 1/2024
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ Thành phố Thủ Đức
Trạng thái:
Số Block:5
Số tầng:22
Quy mô:33.672m2
Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:2.422
Ngày hoàn thành:Quý 1/2024