Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát và Sonkim Land Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát và Sonkim Land
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5 Số tầng:36
Quy mô:7,6 ha Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:1.534 Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát và Sonkim Land Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát và Sonkim Land
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5
Số tầng:36
Quy mô:7,6 ha
Mật độ xây dựng:28%
Số căn hộ:1.534
Ngày hoàn thành:Quý 4/2022