DCT Partners Việt Nam DCT Partners Việt Nam
Loại: Căn hộ Bình Dương Trạng thái:
Số Block:1 Số tầng:35
Quy mô:50.0790 m2 Mật độ xây dựng:38.25%
Số căn hộ:547 Ngày hoàn thành:Quý 4/2023
DCT Partners Việt Nam DCT Partners Việt Nam
Loại: Căn hộ Bình Dương
Trạng thái:
Số Block:1
Số tầng:35
Quy mô:50.0790 m2
Mật độ xây dựng:38.25%
Số căn hộ:547
Ngày hoàn thành:Quý 4/2023