Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:12.652 m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:724 Ngày hoàn thành:Quý III/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:12.652 m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:724
Ngày hoàn thành:Quý III/2023