Tập đoàn Keppel Land Tập đoàn Keppel Land
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5 Số tầng:20
Quy mô:2,78 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:923 Ngày hoàn thành:quý 2/2023
Tập đoàn Keppel Land Tập đoàn Keppel Land
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5
Số tầng:20
Quy mô:2,78 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:923
Ngày hoàn thành:quý 2/2023