Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Cát Tường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Cát Tường
Loại: Căn hộ Bình Thạnh Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block:1 Số tầng:11
Quy mô:5.520 m2 Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:60 Ngày hoàn thành:Quý I/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Cát Tường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Cát Tường
Loại: Căn hộ Bình Thạnh
Trạng thái:Đang giữ chỗ
Số Block:1
Số tầng:11
Quy mô:5.520 m2
Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:60
Ngày hoàn thành:Quý I/2025