Tập đoàn Nam Long Tập đoàn Nam Long
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:170 ha Mật độ xây dựng:35,60
Số căn hộ:13500 Ngày hoàn thành:2025
Tập đoàn Nam Long Tập đoàn Nam Long
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:170 ha
Mật độ xây dựng:35,60
Số căn hộ:13500
Ngày hoàn thành:2025