Kusto Home Kusto Home
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:23
Quy mô:20.000 m2 Mật độ xây dựng:32,3%
Số căn hộ:735 Ngày hoàn thành:Quý 4/2023
Kusto Home Kusto Home
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:23
Quy mô:20.000 m2
Mật độ xây dựng:32,3%
Số căn hộ:735
Ngày hoàn thành:Quý 4/2023