City Garden City Garden
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:
Số Block:3 Số tầng:18
Quy mô:15.378m2 Mật độ xây dựng:60.78%
Số căn hộ:525 Ngày hoàn thành:Quý 4/2021
City Garden City Garden
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:
Số Block:3
Số tầng:18
Quy mô:15.378m2
Mật độ xây dựng:60.78%
Số căn hộ:525
Ngày hoàn thành:Quý 4/2021