Chủ đầu tư: Tập đoàn Trung Thủy Group
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:37
Quy mô:8.491m2 Mật độ xây dựng:33%
Số căn hộ:419 Ngày hoàn thành:2024
Chủ đầu tư: Tập đoàn Trung Thủy Group
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:37
Quy mô:8.491m2
Mật độ xây dựng:33%
Số căn hộ:419
Ngày hoàn thành:2024