Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ Quận 2 Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:44
Quy mô:19.395 m2 Mật độ xây dựng:17%
Số căn hộ:1030 Ngày hoàn thành:quý 2/2023
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ Quận 2
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:44
Quy mô:19.395 m2
Mật độ xây dựng:17%
Số căn hộ:1030
Ngày hoàn thành:quý 2/2023