Gamuda Land Gamuda Land
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:6 Số tầng:39
Quy mô:3.76ha Mật độ xây dựng:20.74%
Số căn hộ:1980 Ngày hoàn thành:Quý 1/2027
Gamuda Land Gamuda Land
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:6
Số tầng:39
Quy mô:3.76ha
Mật độ xây dựng:20.74%
Số căn hộ:1980
Ngày hoàn thành:Quý 1/2027