Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nông sản Tân Hoàn Mỹ
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:27
Quy mô:31.318,17m2 Mật độ xây dựng:20
Số căn hộ:744 Ngày hoàn thành:Quý 2/2019
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nông sản Tân Hoàn Mỹ
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:27
Quy mô:31.318,17m2
Mật độ xây dựng:20
Số căn hộ:744
Ngày hoàn thành:Quý 2/2019