Tập đoàn Nam Long Tập đoàn Nam Long
Loại: Căn hộ Bình Tân Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4 Số tầng:30
Quy mô:8.5ha Mật độ xây dựng:33%
Số căn hộ:1690 Ngày hoàn thành:Quý IV/2024
Tập đoàn Nam Long Tập đoàn Nam Long
Loại: Căn hộ Bình Tân
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4
Số tầng:30
Quy mô:8.5ha
Mật độ xây dựng:33%
Số căn hộ:1690
Ngày hoàn thành:Quý IV/2024