Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:4
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2021
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2021