Chủ đầu tư: Tập đoàn Bất Động Sản An Gia
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:6.9ha Mật độ xây dựng:36.8%
Số căn hộ:374 Ngày hoàn thành:Quý I/2022
Chủ đầu tư: Tập đoàn Bất Động Sản An Gia
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:6.9ha
Mật độ xây dựng:36.8%
Số căn hộ:374
Ngày hoàn thành:Quý I/2022