Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đanng mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:4.3ha Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý IV/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đanng mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:4.3ha
Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý IV/2022