Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:7 Số tầng:3
Quy mô:1000ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:16000 Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:7
Số tầng:3
Quy mô:1000ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:16000
Ngày hoàn thành:Quý 4/2022