Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:55ha Mật độ xây dựng:15%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:55ha
Mật độ xây dựng:15%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: