Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5 Số tầng:22
Quy mô:23.737,2m2 Mật độ xây dựng:39,6%
Số căn hộ:1720 Ngày hoàn thành:Quý 4/2024
Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5
Số tầng:22
Quy mô:23.737,2m2
Mật độ xây dựng:39,6%
Số căn hộ:1720
Ngày hoàn thành:Quý 4/2024