Chủ đầu tư: Tập đoàn Hong kong Land và Hoa Lâm
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:26
Quy mô:5.146m2 Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:515 Ngày hoàn thành:2/2022
Chủ đầu tư: Tập đoàn Hong kong Land và Hoa Lâm
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô:5.146m2
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:515
Ngày hoàn thành:2/2022