Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:10 Số tầng:39
Quy mô:70.783 m2 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:5094 Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:10
Số tầng:39
Quy mô:70.783 m2
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:5094
Ngày hoàn thành:Quý 4/2022