Xuân Mai Sài Gòn Xuân Mai Sài Gòn
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:6 Số tầng:36
Quy mô:14.36ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:4000 Ngày hoàn thành:2020
Xuân Mai Sài Gòn Xuân Mai Sài Gòn
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:6
Số tầng:36
Quy mô:14.36ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:4000
Ngày hoàn thành:2020